Чудя се за какво въобще ни е да правим избори, след като те са само една голя измама. Система, направена от хора, които се борят за властта, за хора, които се борят за властта. Българинът -онзи, гласуващият, всъщност го няма никъде. А колко е просто да се промени тази система и да се помисли за създаването на български приоритети и българска национална стратегия. Толкова е просто, че чак не е истина как ни правят на луди.

И преди съм писал, но предимно във Фейсбук, разни простички идеи. Само така – хвърлени във въздуха. Имам ФБ приятели от всички политически партии. Никой от тях не се е заинтересовал от тези идеи. В същото време имам приятели на по 30-40 години, които са ги харесали. Нито един от тях не харесва настоящите и миналите политици. И не ги разбира. И не гласува. Считат това за изразяване на позиция. Добре. Да започнем оттам тогава с идеите:

1. Признати избори – само при 51% гласували и само при 51% действителни гласове от гласувалите (виж точка 6). Ако имаш участие в акционерно дружество, общо събрания или каквото и да е друго колективно представителство, решенията се взимат с 51%, нали? Дори и в парламента е така. Значи – народът има право на позиция. Ако не отидат 51% да гласуват, значи тези, които се пласират за политици, не стават.

2. Спиране от гласуване на тези без основно образование. Дискриминация? Не! И сега това е противоконституционно. Защото Конституцията казва, че образованието е задължително до 16 години. А никой друг закон не може да нарушава Конституцията!!! Не е противоконституционно да се иска образователен ценз за шофьорска книжка, пък за гласуване е! Що?

3. Спиране на всички субсидии за партиите. В истинската политика пари се набират от спонсори (в определени граници!), членски внос, дарения. Така, де – защо практически виртуални субекти без членска маса, ще имат решаващ глас за моя и вашия живот. И ще си плащат разходките по света с нашите пари?

4. Въвеждане на план за отчетност на изпълнение на програмите на партиите. И широка прозрачност – “Поставихме си 15 задачи за следващите 4 години, спечелихме изборите, изпълнихме 9 или 10. Другите не можахме, защото….  ” Всяка партия да се отчита спрямо програмата си. Пък после нека избирателят да гласува, след като е видял кой какво е изпълнил.

5. Високо наказание за купени гласове. Един да се докаже и да попадне в затвора, следващите вече ще се замислят. И разширяване на дефиницията “купуване на гласове” – с включени вътре кебапчета, кифтета, мифтета, и други е-та, не само кешът.

6. Задължително гласуване. Колко е простичко само – щом искаш да живееш в уредена държава – ходи да кажеш как искаш да изглежда. Избери някой, или не избирай никой. Но – ако 51% от гласувалите не са избрали кандидат, а са направили гласа си недействителен – избори наново. (Виж т.1 за кворума).

7. Създаване на Национална стратегия за развитие на България, със задължителни условия за спазване от всеки спечелил изборите. Независимо какъв отенък има – да се спазват ценностите за образование, социални грижи, спорт, медицина, култура. Те няма как да са различни за различните партии. За другите неща – всеки да си разработва програма и да я защитава. Простичко за изпълнение – изготвя се и се приема от всички, подписва се от всички. Който иска – да не спазва.

Имам и още 10 точки, но ще се задоволя с тези на първо време. Простичко като идея и още по-просто за изпълнение. Ако има воля.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>